Konstnär

Konstnär

Bildkonstnär, Konstgrafiker, Skulptör

Som konstnär kan du ha många olika inriktningar och utrycksmedel. Det krävs en stark drivkraft i yrket, många konstnärer har långa utbildningar bakom sig men få kan försörja sig på sin konst.

Konstnärer kan arbeta med väldigt många olika uttrycksmedel. Måleri, grafik, teckning och skulptur eller video och film är några av de vanligaste inriktningarna. Tidigare var uppdelningen mellan olika konstinriktningar ofta strikt, men idag närmar sig de olika inriktningarna varann, både inom utbildningen och bland de praktiserande konstnärerna. Nu är det vanligt att en och samma konstnär både målar, gör konstvideos och arbetar med skulptur eller datagrafik.

Konstnärer kan anlitas för utsmyckning av offentliga lokaler som sjukhus, skolor, kyrkor eller bostadsområden. Oftast rör det sig om enstaka konstverk men det kan även handla om helhetsmiljöer utom- eller inomhus. Konstnärer arbetar ibland även som konsulter och rådgivare i sådana sammanhang.

Målande konstnärer

Målande konstnärer målar ofta tavlor på duk, men de kan även måla direkt på en mur eller vägg. Det finns många olika sorters färger och tekniker att välja mellan; till exempel olja, akvarell, akryl och pastell. Konstnärer kan även göra skisser för konstverk som sedan någon annan utför i exempelvis mosaik eller som vävnad.

Grafiker

Grafikern graverar på en yta av koppar, trä eller sten för att sedan göra avtryck på papper. Som Skulptören arbetar med skulpturer eller reliefer. Materialen kan vara nästan vilka som helst men lera, gips, sten, brons, plåt och trä är vanliga material. Skulptörer kan även arbeta med installationer; där både enskilda föremål eller objekt och hela rummets arrangemang bildar ett konstverk.

Många konstnärer arbetar som egna företagare. En del arbetar på uppdrag för till exempel en kommun, andra får sin inkomst genom försäljning av utställda konstverk. Många konstnärer har ett eller flera andra yrken vid sidan om. Att vara lärare i konst är vanligt, men många försörjer sig genom arbete inom vården, på restaurang eller i affär.

Konstnärsyrket är ofta ensamt eftersom den mesta tiden tillbringas i din ateljén. Det går att själv bestämma över sin arbetstid.

Utbildning

Högre konstnärlig utbildning med inriktning Fri konst ges vid konsthögskolor. Ett stort antal folkhögskolor har kurser med estetisk-praktisk inriktning som fungerar som förberedande utbildning. Det finns dessutom en rad fristående skolor med grundläggande konstnärlig utbildning och/eller konstnärlig specialutbildning inom måleri, grafik och skulptur.

Informationskälla

Källa: Arbetsförmdelingens hemsida, Yrken A-Ö